Správa TANAP-u s občianskymi aktivistami vstupuje do projektu, ktorý má priniesť revitalizáciu Strediska starostlivosti o genofond rýb i ochranu samotného tatranského genofondu.

Svojimi podpismi potvrdili začiatok spoločnej cesty riaditeľ Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici Pavol Majko, ako i Michal Vavro, predseda OZ Catch Me If You Can. Memorandum o spolupráci je prvým krokom k napĺňaniu projektu LIFE – živé rieky pod hlavičkou Výskumného ústavu vodného hospodárstva, v ktorom sú zapojené obe organizácie. Projekt okrem revitalizácie Strediska starostlivosti o genofond rýb vo Východnej smeruje i k samotnému zabezpečeniu pôvodného genofondu rýb žijúcich v tatranských bystrinách. „Pri nasadzovaní rýb by sa malo pracovať s ich najmenšími formami. To znamená s ikrami alebo rybkami v ranných štádiách ako je napríklad plôdik," vysvetľuje Vavro. Takto si už odmalička jedince zapisujú do génov prirodzené inštinkty a správanie divokých rýb. „Zachovávať toto dedičstvo s vysokou spoločenskou hodnotou je jednou z našich hlavných úloh v území európskeho významu Belá. Teším sa, že sa nám spolu podarí dostať bližšie k cieľu,“ hovorí riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko.