Spoločne monitorujú dravce

Profesionálni strážcovia a zoológovia zo Správy Tatranského národného parku práve v tomto období vykonávajú každoročný monitoring a inventarizáciu hniezdenia dravých vtákov.

Niektoré druhy už obsadili hniezda a zahrievajú znášky, u iných prebieha tok a párenie, alebo sa vracajú zo zimovísk na svoje tradičné hniezdiská. Cieľom monitoringu je citlivo zmapovať a zlokalizovať obsadené hniezdne lokality dravých vtákov a zabezpečiť, aby počas hniezdenia nedochádzalo k ich zbytočnému rušeniu. Výsledok za vynaložené úsilie by sa mal ukázať o pár mesiacov v podobe úspešne vyvedených mláďat.

Dravce a sovy, ktorých domovom je územie Tatranského národného parku, si našu pozornosť a snahu prispieť k ich ochrane určite zaslúžia.