Spolupráca priniesla nové mostíky

Správa TANAP-u našla spoločnú reč s neštátnymi vlastníkmi lesov a dobrovoľníkmi. Turisti sa tak v Tatrách prejdú po siedmich nových mostoch, ďalšie dva pribudnú v Jamníckej doline.

Hlavnými aktérmi sú tri pozemkové spoločenstvá, ktoré darovali materiál na premostenia, a tiež Nadácia EPH, tá zasa financuje prácu urbárnikov na výrobe a inštalácii mostov. Bez ich ochoty prispieť ku kvalitnejšej a najmä bezpečnejšej turistickej infraštruktúre by mala Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici pred sebou náročnejšiu úlohu. I keď sa „tanapáci“ starajú o zhruba 600 kilometrov turistických trás, investície na súkromných pozemkoch im komplikuje zákon o správe majetku štátu. Tento zádrheľ sa dotýka hlavne opráv chodníkov, mostov či altánkov na Liptove a Orave, kde je podiel štátnych pozemkov nižší ako v iných častiach TANAP-u. „Ľady sa však hýbu vďaka kooperácii Správy TANAP-u, dobrovoľných darcov a pozemkových spoločenstiev, ktoré hľadia na vzácne tatranské územie aj cez prizmu verejného záujmu,“ vyjadril sa riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko.

Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina zabezpečilo dve nové premostenia v Račkovej doline. Zaujímavosťou je, že na jedno z nich robotníci do náročného terénu dopravili drevo so spoľahlivým pomocníkom v lese – koňom. Išlo o most ponad Gáborov potok neďaleko Koliby pod Klinom v hornej časti doliny.

Urbársky spolok vo Vavrišove zasponzoroval materiál na tri mosty. Po jednom sa prejdete smerom na Baranec v Račkovej doline, dva pribudli v Jamníckej doline v lokalitách Repa a Maselná – v oboch prípadoch ide o lavínové žľaby, kde strhli masy valiaceho sa snehu pôvodné premostenie.

Ruku k dielu priložilo i Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava, ktoré zabezpečilo zatiaľ dva mosty na Tatranskej magistrále medzi Rázcestím pod Bystrou a Podbanským – jeden ponad Surový potok, ďalším turisti prejdú nad potokom Landrovec. Pri oboch premosteniach si návštevníci môžu oddýchnuť na nových lavičkách. A to nie je všetko, v hornej časti Jamníckej doliny opravia urbárnici z Liptovskej Kokavy čoskoro ďalšie dve lávky.

Spolupráca s neštátnymi vlastníkmi lesov a dobrovoľníkmi priniesla ovocie už aj vlani – nové mosty postavili napríklad v Trnoveckej, Jaloveckej či Kamenistej doline.

Snímky: Titulná: Most a lavička v réžii urbárnikov z Liptovskej Kokavy; Fotogaléria: Kôň Ivan, ktorý pomáhal vyniesť drevo na most ponad Gáborov potok; most v Račkovej doline; most, ktorý postavili urbárnici z Vavrišova