Už aj pod Tatrami začínajú kvitnúť snežienky

Už aj pod Tatrami začínajú kvitnúť snežienky

Už aj pod končiarmi našich veľhôr začínajú kvitnúť snežienky. V Tatrách nie sú také bežné ako v južnejších častiach Slovenska, kde rastú hlavne v lužných a vlhkejších lesoch. Nájsť kvitnúce jedince je preto o to vzácnejšie.

Na území Tatranského národného parku sa snežienky vyskytujú vzácne a ich početnosť dosahuje na jednotlivých lokalitách iba niekoľko desiatok až stoviek jedincov. Drobná rastlinka má schopnosť preraziť snehovú vrstvu a vykvitnúť priamo z chladnej bielej prikrývky. Teplo z látkovej premeny totiž dokážu snežienky využiť na ohriatie svojho bezprostredného okolia a na roztopenie snehu.

Od roku 2021 je vo voľnej prírode táto rastlinka zákonom chránená, jej spoločenská hodnota bola stanovená na 200 eur.

 

Snímky: Katarína Žlkovanová