V múzeu plynovali exponáty

Aby boli vystavované živočíchy, rastlinky a ďalšie predmety z Múzea TANAP-u aj naďalej v zachovalom stave, musia ich pred škodcami a ich zárodkami chrániť každoročnou fumigáciou.

Zamestnanci múzea, ktoré je v gescii Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, vymenili za ostatné dva týždne vo výstavných priestoroch rastlinky, ošetrili a dopĺňali zoologické exponáty či ďalšie predmety. Dnes prišlo na rad plynovanie alebo fumigácia, teda druh dezinsekcie a deratizácie zároveň. Aerosolový prípravok účinkuje proti všetkým živým organizmom, predovšetkým ide o hmyz, prípadne larvy hmyzu, ale aj o ďalších škodcov.

Kedysi bolo plynovanie omnoho agresívnejšie, využívali sa prípravky na báze kyanidu a iných vysoko jedovatých látok. Výskumníci museli dokonca upchávať špáry, pretože dym unikajúci cez prahy múzea mohol otráviť personál. Fumigácia je dnes ekologizovaná, v súčasnosti sa používajú menej jedovaté látky, v Múzeu TANAP-u vyskúšali pred časom i prípravky na báze dymovníc. Išlo o tablety, ktoré po zapálení vypúšťali dym, aj z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti sa však najviac osvedčili práve aerosolové prípravky. V praxi pri plynovaní pracovníci firmy, ktorá má pre túto činnosť osvedčenie, nastriekajú sprej do vitrín. „Ďalšie vyexponované predmety prikrývame plachtami, aby sa na nich prípravok čo najlepšie udržal. Okrem expozície múzea sa podobným štýlom udržiavajú depozitáre a aj herbár, keďže tiež uchovávajú zbierkové predmety, ktoré môžu škodcovia napadnúť,“ vysvetľuje správca Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u Peter Michelčík.

Tri dni budú exponáty naplno vystavené pôsobeniu prípravkov, v pondelok majú múzejníci v pláne vetranie a deň na to už budú expozície v Tatranskej Lomnici po dvojtýždňovej celkovej údržbe otvorené pre návštevníkov. Vitríny by mali byť čo najdlhšie uzavreté, aby sa v nich prípravok zachoval a aby do nich nevletela či nevliezla žiadna neželaná návšteva. No keďže sa k exponátom zamestnanci múzea potrebujú počas roka neraz dostať, ošetrujú zbierkové predmety priebežne aj jemnejšími a bežne dostupnými prípravkami.