V TANAP-e napočítali 195 hlucháňov

Na sedemdesiatich lokalitách a tokaniskách narátali pracovníci Správy TANAP-u počas komplexného sčítania hlucháňa hôrneho 88 kohútov a 107 sliepok. Jedna z najpočetnejších lokalít sa nachádza v oravskej časti Západných Tatier – a to s desiatimi kohútmi a trinástimi sliepkami.

Pilotného monitoringu v novodobej histórií Správy TANAP-u sa zúčastnilo 39 zamestnancov a venovali mu 139 terénnych dní. Jeho cieľom bolo zistiť a overiť prítomnosť hlucháňa na známych lokalitách, ako i odhadnúť početnosť populácie v Tatrách i stav a kvalitu biotopov.

A výsledok? Na sedemdesiatich lokalitách a tokaniskách napočítali spolu 195 jedincov hlucháňa, z toho 88 kohútov a 107 sliepok. Veľkú dôležitosť pre úspech samotného sčítania mali terénne pochôdzky počas celého predchádzajúceho obdobia, keď mapovatelia zhromažďovali údaje nielen o výskyte jedincov, ale aj o tokaniskách a hniezdiskách hlucháňa. Jedna z najpočetnejších lokalít sa nachádza v oravskej časti Západných Tatier, môže sa hrdiť desiatimi kohútmi a trinástimi sliepkami. Žiadna z ostatných lokalít nepresiahla hranicu piatich kohútov.

Sčítajúci zaznamenávali nielen samotné jedince, ale aj pobytové znaky ako trus, pierka, hradovacie stromy, stopy po konzumácii púčikov drevín a predovšetkým priame pozorovania. Pre získanie čo najpresnejších údajov o početnosti bolo potrebné pred samotným tokom prechádzať v priebehu skorej jari lokality, ktoré svojím charakterom zodpovedajú nárokom hlucháňa. Neskôr, v dobe toku, v skorých ranných hodinách navštevovali monitorovatelia tieto miesta a spočítavali tokajúce kohúty a sliepky. Súčasťou samotného sčítania bol aj zber vzoriek trusu pre účely genetickej analýzy.

Tohtoročné sčítanie prinieslo zaujímavé výsledky, ktoré sú dôležitým ukazovateľom vývoja populácie tohto druhu. Sú zároveň aj bodom, od ktorého sa budú odvíjať ďalšie monitoringy hlucháňa a predovšetkým zefektívnenie jeho ochrany.

Erika Feriancová, zoologička Správy TANAP-u

 

Celý článok o sčítaní hlucháňa hôrneho aj s historickým exkurzom nájdete v aktuálnom vydaní časopisu TATRY 5/2023.

A ešte otázka na záver pre pozorných čitateľov: Viete, čo sú to hradovacie stromy?
[hradovaniepoľov. sedenie a odpočívanie niektorých druhov pernatej zveri na hradovacom strome (strom, na ktorý si zver pravidelne sadá)] Zdroj: Encyclopaedia Beliana