V Západných Tatrách pribúdajú obnovené mosty

V Západných Tatrách pribúdajú obnovené mosty

Spolupráca s dobrovoľníkmi, firmami a neštátnymi vlastníkmi pozemkov priniesla od začiatku leta do Západných Tatier dva vynovené mosty. Dovedna by mohli turisti koncom roka prechádzať ponad horské potoky na Liptove a Orave až po desiatich nových premosteniach.

Vo viacerých médiách odzneli začiatkom letnej turistickej sezóny konštatovania, že stav turistickej infraštruktúry v Tatranskom národnom parku nie je všade ideálny. Situáciu komplikuje zákon o správe majetku štátu, ktorý nedovoľuje Správe TANAP-u investovať do cudzieho majetku. Na medializované vyjadrenia Pavla Majka, riaditeľa Správy Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici, a jej pracovníka Petra Spitzkopfa, postupne zareagovali viaceré súkromné spoločnosti i urbariáty s ponukou na spoluprácu. Ochranári preto na neštátnom území vytypovali desať mostov s najhorším technickým stavom a dva z nich už s finančnou pomocou aj opravili – jeden v Trnoveckej doline na magistrále a druhý tiež na „červenej značke“, v Kamenistej doline, kde staré premostenie na hranici bezpečnosti spôsobovalo vrásky aj horským záchranárom. V týchto dňoch majú dobrovoľníci plné ruky práce s obnovou tretieho mosta, tentoraz v Jaloveckej doline na Liptove. Darcovia projekt vopred skonzultovali s ochranármi.

Do konca roka plánuje Správa TANAP-u vymeniť na neštátnom území ďalších sedem vytypovaných drevených mostíkov. Spolu by ich tak mohlo byť desať, všetky s pomocnou rukou dobrovoľníkov a darcov. „Títo osvietenci pochopili, že ak nám pomôžu pri starostlivosti o turistické chodníky, nebudú to robiť pre našich zamestnancov, ale pre seba. Spolu s dobrovoľníckymi akciami, ako sú napríklad nadchádzajúce Čisté hory, ide o dôležitý koncept starostlivosti o národné parky. Patria totiž každému z nás,“ uviedol na adresu podporovateľov Majko. Správa TANAP-u si dáva za cieľ ďalej pokračovať s revitalizáciou turistickej infraštruktúry tak, aby bola v prvom rade bezpečná pre návštevníkov a prinášala im radosť pri spoznávaní tatranskej prírody.

Starostlivosť o turistickú a informačnú sieť na vyše šesťsto kilometroch značených trás v Tatranskom národnom parku je v réžii Správy TANAP-u. Pracovníci Strediska terénnych služieb a jednotlivých ochranných obvodov zabezpečujú výmenu a opravu prístreškov, altánkov, odpočívadiel či smerovníkov a na území TANAP-u zasahujú i v prípade havarijných stavov. Naposledy išlo o zreparovanie červeno značeného turistického chodníka medzi Skalnatým a Zeleným plesom, ktorý koncom júla po intenzívnej búrke vymyla voda. K starostlivosti o infraštruktúru patrí i každoročná obnova jednej zo štyroch turistických značiek, tentokrát to bude červená.