Vianoce v spoločnosti TANAP-u

Aj tento rok ponúka Správa TANAP-u na predaj stromčeky z prerezávok či pstruhy priamo z Východnej.

Rybári zo Strediska starostlivosti o genofond rýb Správy TANAP-u majú v prvom rade úlohu udržiavať populácie pôvodných druhov rýb vo vodných tokoch. Vytierajú generačné jedince, starajú sa o ryby od ikry až do momentu zarybňovania horských bystrín. Popri cykle týchto povinností pripravili na vianočný predaj pstruhy dúhové, ktoré môžu skončiť aj na štedrovečernom stole. Záujemcovia si nepitvané ryby môžu kúpiť priamo v stredisku, ktoré sa nachádza v blízkosti železničnej stanice vo Východnej. Za kilogram váhy zaplatíte šesť eur, pracovníci Správy TANAP-u vás obslúžia každý pracovný deň medzi 8.00 a 14.00 hodinou s výnimkou obednej prestávky medzi 11.30 a 12.00 hodinou.

Na predaj ponúka Správa TANAP-u aj stromčeky. „Nepestujeme ich špeciálne ako vianočné, ide o výber v rámci výchovného zásahu, takže si zrejme nedonesiete domov šampióna krásy spomedzi stromčekov, ale pravú vianočnú atmosféru určite áno,“ povedal Peter Spitzkopf, námestník riaditeľa Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici. Na ochranných obvodoch Podbanské, Vyšné Hágy a Tatranské Matliare máte počas pracovných dní od 7.00 do 14.30 hodiny na výber prevažne smreky. Ich cena sa pohybuje od troch do desiatich eur.