Vyzývajú k tichému Silvestru

Správa TANAP-u po roku opäť apeluje na návštevníkov i domácich, aby pamätali na to, že do Tatranského národného parku ohňostroje a petardy nepatria.

Množstvo silvestrujúcich v Tatrách si ešte stále nedokáže oslavu Nového roka predstaviť bez zábavnej pyrotechniky aj napriek tomu, že zákon o ochrane prírody a krajiny nedovoľuje v národnom parku používanie zariadení, ktoré spôsobujú svetelné a hlukové efekty, ako sú najmä ohňostroje či petardy.

Tatry svojimi údoliami a skalnými stenami vytvárajú ideálne akustické podmienky na šírenie zvuku, napríklad aj z delobuchov. Ten počuť na veľké vzdialenosti, pričom jeho intenzita klesá so vzrastajúcou vzdialenosťou od zdroja len veľmi pomaly. Väčšine ľudí prekážajú počas silvestrovskej noci v mestách petardy a ohňostroje. „Vidia, ako sužujú najčastejšie práve psy, neuvedomujú si však, že rovnako trpia aj voľne žijúce zvieratá. U chráneného živočícha, ako je kamzík vrchovský tatranský, môže nadmerný hluk v podobe výbuchov, ešte umocnený efektom odrazov od skalných útvarov, spôsobiť stres, ktorý má za následok jeho nekontrolované správanie sa,“ hovorí Erika Feriancová, zoologička Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici. Celé čriedy často utekajú a dostávajú sa do kritickej situácie, napríklad do hlbokého snehu, kde ich pobyt vysiľuje, alebo do exponovaných žľabov, v ktorých im hrozí pád či odrhnutie lavíny. Námaha v zimnom období znižuje schopnosť kamzíkov, ale i ostatných druhov žijúcich v Tatranskom národnom parku čeliť nepriaznivým podmienkam.

Tragický bol napríklad prelom rokov 2017 a 2018 pre telemetricky monitorovanú kamzicu Jesicu. Pravdepodobne silvestrovská zábava pri ubytovacom zariadení vo Velickej doline spôsobila, že utiekla do lavinózneho terénu, kde na extrémne zľadovatenom povrchu zahynula.

Keď nepomáhajú reštriktívne opatrenia, pracovníci Správy TANAP-u apelujú na ľudskosť. Snažia sa tak zmierniť antropický tlak na divo žijúce zvieratá. „Jedna silvestrovská oslava môže nepriamo spôsobiť smrť zvieraťa, o ktorej oslavujúci nemusia ani vedieť. Buďme menej egoistickí. Pamätajme si, že v tatranskej prírode sme iba návštevníkmi. Domácimi sú tu zvieratá, ktoré v nej žijú po celý rok,“ uzatvára Feriancová.