Zmeny na Juráňovom potoku

Správa TANAP-u v ostatných dňoch odstránila odstavila malú vodnú elektráreň a odstránila bariéry na potoku, ktoré slúžili na jej napájanie. Umelá vodná nádrž po úprave poslúži ako liahnisko pre obojživelníky.

Turisti poznajú Juráňov potok v Oraviciach hlavne vďaka nádhernej prírodnej scenérii Tiesňav v Juráňovej doline. Málokto však tušil, že len čo bystrina opustila národnú prírodnú rezerváciu, začala mať vážne dlhoročné problémy s činnosťou človeka. Zásluhou necitlivých zásahov do vodného toku v minulosti, keď na ňom boli vybudované prehradenia na odber vody pre malú vodnú elektráreň a umelú vodnú nádrž, sa jeho prírodný charakter zmenil na nepoznanie. „Bariéry znemožňovali migrácii rýb a prenosu riečnych sedimentov, odberom vody do potrubí sa znižovala hladina a koryto potoka dokonca miestami vysychalo. Juráňov potok sa konečne dočkal základných pozitívnych zmien,“ hovorí strážca Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici Ján Hoľma. Správa TANAP-u ako správca tohto vodného toku definitívne odstránila malú vodnú elektráreň, ako aj bariéry, ktoré slúžili na jej napájanie.(Aktualizácia 13.09.2023, oprava chyby) Správa TANAP-u definitívne zastavila odber vody z malej vodnej elektrárne, ako aj odstránila bariéry, ktoré slúžili na jej napájanie. Navyše, umelá vodná nádrž poskytne obojživelníkom možnosti pre liahnutie. 

Snímky: Ján Hoľma