Zoológov potešili počty vodnárov

Aj v Tatranskom národnom parku patril tretí januárový víkend 56. medzinárodnému zimnému sčítaniu vodného vtáctva. Najviac narátali kačíc divých a vodnárov potočných, v Tatrách však zimujú aj sťahovavé druhy.

Do terénu sa vybrali zamestnanci Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, aby zmonitorovali 146 kilometrov vodných tokov. Zimujúce vodné vtáky a vtáky naviazané na vodu rátali na 28 úsekoch riek Váh, Poprad, Oravica a ich prítokoch i na prítoku Dunajca.

Jednoznačne najzaujímavejším druhom tohtoročného sčítania bol vodnár potočný. „Na takmer desaťkilometrovom úseku dravej tatranskej rieky Belá sme sčítali 16, na rieke Oravica dokonca až 22 jedincov. Tieto čísla sa laikovi nemusia zdať vysoké, ale pre ornitológa sú priam ohromujúce. Najvyššiu koncentráciu vodnárov sme mali práve v hornom úseku Belej,“ konštatuje zoologička Správy TANAP-u Erika Feriancová. Vodnár potočný je indikátorom čistoty vôd, vyhýba sa znečistenej a kalnej vode. V Tatrách sa vyskytuje najmä v blízkosti vodopádov a prameňov až do nadmorskej výšky 1 600 metrov. Tento malý potápač obľubuje studené prúdiace vody s dostatkom potravy. Práve horný úsek rieky Belá je veľmi bohatý na kyslík a ponúka vtáctvu ako zdroj potravy množstvo lariev vodného hmyzu, červov, kôrovcov a malých rybiek.

Najrozšírenejšie spomedzi všetkých vodných vtákov boli kačica divá (Anas platyrhynchos) a už spomínaný vodnár potočný (Cinclus cinclus). Do sčítacích hárkov pracovníci Správy TANAP-u zapísali aj jedince vzácneho rybárika obyčajného (Alcedo atthis), nechýbali ani druhy ako orliak morský (Haliaeetus albicilla), volavka popolavá (Ardea cinerea), volavka biela (Egretta alba), potápač veľký (Mergus merganser), labuť veľká (Cygnus olor), čajka sivá (Larus canus), čajka bielohlavá (Larus cachinnans) a čajka smejivá (Larus ridibundus).

„Medzi pozoruhodné jedince v tomto ročnom období patria aj chriašteľ vodný (Rallus aquaticus) a trasochvost horský (Motacilla cinerea). Z každého druhu sme pri monitoringu zaznamenali iba jedného jedinca. Na Jaloveckom potoku spozorovali kolegovia štyri trasochvosty biele (Motacilla alba). Ide o sťahovavé druhy vtáctva, ktoré v minulosti len zriedka zimovali na Slovensku. S príchodom teplých zím, vďaka ktorým nachádzajú dostatok potravy, ich početnosť v zimných mesiacoch rastie aj pod Tatrami,“  vymenúva Feriancová druhy, ktoré vzbudili pozornosť.

V rámci sčítania venovali pracovníci Správy TANAP-u pozornosť i sledovaniu pobytových znakov iných chránených živočíchov a mapovaniu znečistenia vodných tokov. Na základe dlhodobých pozorovaní monitorovaných úsekov najviac odpadkov opätovne plávalo v Bielom Váhu.

Snímky: Erika Feriancová