Mláďatá dravých vtákov postupne opúšťajú svoje hniezda

Mláďatá dravých vtákov postupne opúšťajú svoje hniezda

Mladý orol skalný na hniezde. Snímky: Ján Hoľma

V týchto dňoch pracovníci Správy TANAP-u kontrolujú hniezda vybraných párov orlov skalných.

Kontrola je spojená aj s krúžkovaním mláďat, ktoré na nohu dostanú farebný odčítavací krúžok s nezameniteľnou číselnou kombináciou. Vďaka nej bude možné za dobrých pozorovacích podmienok krúžky identifikovať ďalekohľadom alebo pomocou fotopascí umiestnených pri uhynutých zvieratách, ktoré orly skalné konzumujú hlavne v zimných mesiacoch.

Spolu s krúžkovaním tak postupne Správa TANAP-u postupne získava stále nové poznatky o operených dravcoch. Počas kontroly hniezd sa tiež posudzuje zdravotný stav mláďat, stabilita hniezd a zisťuje množstvo a druh potravy, ktorú mláďatám priniesli rodičia. Tento rok sa na kontrolovaných hniezdach mladé dravce preukázateľne hostili hrabošmi, rôznymi druhmi vtákov, nechýbali vretenice, kuny, mladé líšky, zajace a srnčatá. Orly skalné za potravou bežne zaletia aj na čerstvo pokosené lúky, kde nachádzajú usmrtené zvieratá, ktoré prišli o život počas poľnohospodárskych prác.

Celkovo môžeme tento rok z pohľadu dravcov hodnotiť ako pomerne úspešný. Väčšina monitorovaných párov priviedla na svet mláďatá. Mladé sokoly sťahovavé už opustili hniezda a ešte ich dokrmujú rodičia. Mláďatá sokolov myšiarov, myšiakov a jastrabov sa chystajú na svoj prvý let a o pár týždňov budeme môcť na oblohe pozorovať aj tohoročných odchovancov orlov skalných, orlov krikľavých a včelárov lesných.