Na Cabalovu lúku presťahovali včely

Správa TANAP-u smeruje k envirovýchove o včelstvách a produkcii medu. Preto má na lúke v Tatranskej Lomnici odvčera nový domov päť včelích rodín.

V budúcnosti plánujú pracovníci Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici využívať Cabalovu lúku na environmentálnu výchovu a deťom i dospelým priblížiť život včiel a alchýmiu výroby medu. Preto včera presídlili do lokality v Tatranskej Lomnici nové obyvateľky. „Napriek pre včielky zložitému a zvláštnemu roku sa podarilo osadiť päť rodín v dobrej kondícii,“ hovorí pracovník Správy TANAP-u Radoslav Žlkovan, ktorý má pod patronátom prípravu plochy na Cabalovej lúke.

Predchádzajúcim krokom k edukatívnemu miestu bola stavba elektrického oplôtka, ten by mal včely ochrániť pred neželanými návštevníkmi. Pod fotovoltaické oplotenie sa medveď nebude vedieť podhrabať, ani ho preskočiť. Pre ochranárov ide o takmer bezúdržbové riešenie s výnimkou kosenia.

Pracovníci Správy TANAP-u už pripravujú aj návrhy informačných tabúľ, ktoré by mali od budúceho roka poskytovať na Cabalovej lúke všetky potrebné poznatky o tomto jedinečnom hmyze.