Nový koncept Čistých hôr uspel

Do 45. ročníka obľúbeného podujatia sa počas septembra, októbra i v novembrových potermínoch zapojilo dokopy 912 účastníkov. Spolu vyzbierali 1 645 kilogramov odpadkov prevažne v tatranských osadách a okolí.

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici stavila v tomto roku na inovovaný model akcie, ktorá sa za vyše štyri desaťročia svojej existencie zapísala do mysle verejnosti najmä ako hromadné upratovanie Tatier. V 45. ročníku Čistých hôr sa však „tanapáci“ rozhodli hlavný deň vynechať a dobrovoľnícku snahu presmerovať do menších akcií primárne počas septembra i októbra s cieľom využiť ochotu účastníkov čo najadresnejšie. Ako sa ukázalo, išlo o dobrý ťah.

V štatistikách akcie za rok 2023 figuruje dokopy 912 účastníkov. Väčšinu tvoria školáci – v rámci dvadsiatich skupín zo základných škôl prišlo na Čisté hory 648 žiakov a 25 učiteľov, zapojili s i ďalší 17 študenti a dvaja pedagógovia zo strednej školy. Tatry čistilo aj 92 škôlkarov spolu s piatimi učiteľmi. Pridali sa i štyria jednotlivci a veľký kus roboty odviedlo sedem kolektívov, medzi ktorými nechýbali 23 členovia turistického klubu Hikemates, 45 pracovníci ČSOB, Slovenské elektrárne zastupovali 20 zamestnanci, Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Región Vysoké Tatry siedmi a spoločnosť Aplend desiati. Ruku k dielu priložili i šiesti horolezci a ôsmi dobrovoľníci zo súkromnej skupinky. Títo všetci spolu odľahčili prírodu Tatier od 1 645 kilogramov odpadu.

„Najviac smetí vyzbierali účastníci v intravilánoch a v ich okolí, išlo najmä o Štrbské Pleso a Tatranskú Lomnicu, okolo ktorých sa nachádzalo doslova smetisko. Dobrovoľníci nechodili po chodníkoch, ale po porastoch, v ktorých zbierali obaly od potravín, bežné smeti, vreckovky, ale i množstvá stavebného odpadu či pneumatiky,“ sumarizuje koordinátor akcie Igor Stavný. Oproti minulým rokom vo vreciach končilo menej plastových fliaš i plechoviek, prírode pomohlo ich zálohovanie.

Pre porovnanie – v roku 2019, ktorý bol naozaj silným rokom na počet účastníkov aj vyzbierané smeti, sa Čistých hôr zúčastnilo 1 548 dobrovoľníkov, tí  vyzbierali 1 224 kilogramov odpadu. V prepočte vychádza približne 800 gramov odpadu na jedného účastníka. V roku 2023 pripadá 1,85 kilogramu vyzbieraných odpadkov na jedného účastníka. Môže za to fakt, že dobrovoľníkov organizátori usmerňovali na také plochy, kde je smetí viac.

Nový koncept Čistých hôr priniesol možnosti prilákať väčší počet skupín a adresnejšie ich v Tatranskom národnom parku prerozdeliť. Partie, ktoré „tanapáci“ poslali do vysokohorského prostredia, nepriniesli veľa smetí. Myslenie turistov sa za vyše štyri dekády existencie Čistých hôr zmenilo. Do najstaršieho slovenského národného parku dnes chodí už minimum turistov, ktorí sa rozhodnú obaly z jedla či plastové fľaše odhodiť vo vysokohorskom priestore. V tatranských osadách a v ich okolí, ako i v bezprostrednej blízkosti prístreškov či ciest však možno konštatovať opak. Podhorie si zaslúži byť rovnako čisté ako končiare Tatier. S novým konceptom preto Správa TANAP-u plánuje pokračovať i budúci rok.