Spolupráca trojice sesterských národných parkov pokračuje. Tatranský národný park spoločne s poľským Tatrzańskim Parkom Narodowym a americkým národným parkom Rocky Mountain spečatili svoje dobré vzťahy aj na ďalších päť rokov. 

Spolupráca, ktorú ich riaditelia potvrdili podpismi, má priniesť ďalšie prehĺbenie vzájomných vzťahov medzi partnerskými národnými parkami prostredníctvom výmeny odborných poznatkov, skúseností, technológií, dát či informácií. „Hoci sa to na prvý pohľad nemusí zdať, Tatranský národný park má s Rocky Mountain mnoho spoločného. Spája ich nielen podobná geologická história a charakter prírodného prostredia, ale aj rovnaké problémy či výzvy,“ hovorí Pavol Majko, riaditeľ Správy Tatranského národného parku.

Okrem starostlivosti o vzácne ekosystémy s cieľom zachovať a zvýšiť biodiverzitu na území národných parkov je jednou zo spoločných tém napríklad aj návštevnosť a jej dopady na prírodné prostredie, keďže všetky tri národné parky patria medzi turistami vyhľadávané lokality. Národný park Rocky Mountain ročne navštívi okolo 4,4 milióna ľudí, čo ho radí na piatu priečku najnavštevovanejších amerických parkov, poľskú časť Tatranského národného parku si pozrú zhruba tri milióny turistov a približne rovnaký počet ich zavíta do slovenských Tatier. Dohoda špecifikuje aj ďalšie oblasti potenciálnej spolupráce, či už v oblasti ochrany prírody a jej manažmentu, monitoringu prostredia i druhov, ekoturizmu, environmentálnej výchovy a vzdelávania, dobrovoľníctva, nových technológií, alebo výskumu.

Po prvýkrát bola dohoda o spolupráci medzi troma sesterskými parkami podpísaná v septembri 2007. Druhýkrát ju potvrdili v apríli 2012 a tretíkrát sa tak stalo o päť rokov neskôr na medzinárodnej konferencii v poľskom Zakopanom.