Po dlhých mesiacoch zimy sa už aj v oblasti Tatier začínajú objavovať prvé kvietky.

Medzi tradičných poslov jari patrí lyžičník pyrenejský (Cochlearia pyrenaica), ktorý sa vyskytuje iba na jedinej lokalite v rámci územnej pôsobnosti Správy Tatranského národného parku. Je to významný druh, na Slovensku bol známy z Veľkej Fatry, v minulosti sa vyskytoval aj v Slovenskom raji. Posledný záznam na území TANAP-u pochádzal z roku 1966 (Futák) ako Cochlearia tatrae. V roku 2014 bol opätovne zaznamenaný jeho výskyt v prameniskových spoločenstvách na vápnitom substráte v podhorskom stupni. Lyžičník pyrenejský kvitne skoro na jar, už koncom apríla je prameniskový svah so silne vyzrážanými minerálnymi látkami bohato pokrytý bielymi kvetmi.

Z rodu Cochlearia evidujeme druhú skupinu populácie rozdielneho druhu – lyžičník tatranský (Cochlearia tatrae), ktorý je považovaný za tatranský endemit s výskytom na poľskej aj slovenskej strane Tatier. Osídľuje vysokohorské prameniská, mokré sutiny, vlhké skalné štrbiny od subalpínskeho až po subniválny stupeň. Kvitne v letnom období.