Členovia poradného orgánu Tatranského národného parku sa dnes stretli kvôli návrhu návštevného poriadku.

V poradí tretie zasadnutie Rady TANAP-u malo krátky program, kľúčovým a jediným bodom bolo prerokovanie strategického dokumentu – návštevného poriadku najstaršieho národného parku. Ten od roku 2017 supluje Zoznam vyhradených miest v Tatranskom národnom parku, ktorý špecifikuje podmienky a lokality pre záujmové skupiny, ako aj verejná vyhláška Okresného úradu Prešov – tá zasa legislatívne pokrýva sezónnu uzáveru vysokohorského prostredia. Vlani k nim pribudol ešte i zoznam vyhradených miest s pravidlami pre vodákov.

Na Rade TANAP-u dnes odznela prezentácia aktuálneho návrhu návštevného poriadku, ktorý Správa TANAP-u definitívne sfinalizovala po zapracovaní pripomienok Ministerstva životného prostredia SR, Okresného úradu Prešov, Horskej záchrannej služby či záujmových skupín. Na záver členovia rady v hlasovaní odporučili Správe TANAP-u, aby kľúčový materiál predložila na ďalšie konanie okresnému úradu v sídle kraja. „Z Tatranskej Lomnice tak návrh návštevného poriadku poputuje do Prešova. Našou snahou je, aby dlho očakávaný dokument začal platiť čo najskôr,“ vyjadril sa Pavol Majko, riaditeľ Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici. Aktuálna turistická sezóna však dobehne v zmysle pravidiel z roku 2017.

O tomto bode dnes hlasovali aj „nováčikovia“ rady parku, minister životného prostredia Milan Chrenko totiž vymenoval jej troch ďalších členov. Envirorezort zastupuje Terézia Filipová, Prešovský samosprávny kraj Štefan Bieľak a Žilinský samosprávny kraj Branislav Tréger.