K ochrane životného prostredia prispievame aj správnym triedením odpadov. Potvrdením toho je Zelený certifikát od spoločnosti SEWA, ktorá je členom European Recycling Platform (ERP). Správe Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici ho udelila za odovzdaný elektroodpad a použité batérie v roku 2022. Samotná firma sa postarala nielen o odvoz odpadu, ale aj o jeho ekologickú likvidáciu.