Spečatili debyrokratizáciu

Správa TANAP-u a mesto Vysoké Tatry dnes podpísali memorandum, v ktorom obe strany deklarujú intenzívnu spoluprácu pri envirovýchovných aktivitách a ďalších prospešných akciách. Pružnosti v ich príprave má pomôcť najmä zníženie administratívnej záťaže.

Primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaňák a riaditeľ Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici Pavol Majko dnes v Starom Smokovci svojimi podpismi proklamovali, že chcú ešte užšie spolupracovať pri rozvoji ochrany prírody a krajiny na území mesta i v celom TANAP-e a zjednodušiť vzájomné fungovanie. Obe strany budú kooperovať pri organizovaní športových či kultúrnych podujatí nekomerčného charakteru a silnejšiu pozíciu by mala mať i envirovýchova, ktorá je jednou z kľúčových úloh Správy TANAP-u. Garantom oficiálnej spolupráce sa stala samospráva, ochranári majú status partnera. „Pre nás je mimoriadne podstatné, že s mestským úradom môžeme intenzívnejšie rozbehnúť enviro akcie najmä pre deti a mládež. Samozrejme, na oplátku budeme i my plne súčinní pri všetkých ostatných mestských podujatiach s verejným a nekomerčným záujmom a budeme mestu vychádzať v ústrety,“ vraví o posilnení vzťahov so samosprávou Majko.

S obojstranným záväzkom kráča ruka v ruke i ďalší prísľub z memoranda o vzájomnej informovanosti a spolupráci pri riešení problémov, ktoré prináša život v území TANAP-u. Podpora má byť založená i na znižovaní administratívnej záťaže, tú podstupujú zainteresovaní zamestnanci oboch strán v súvislosti s povoleniami potrebnými pre akcie. Memorandum hovorí tiež o možnostiach zníženia poplatkov zo strany Správy TANAP-u voči samospráve za využívanie štátneho majetku. „Mesto Vysoké Tatry organizuje v intraviláne množstvo kultúrnych, športových a spoločenských podujatí. Na každé jedno sme museli vybavovať povolenie a vypisovať hŕby papiera. V rámci šetrenia prostriedkov a času sme sa rozhodli podpísať memorandum, v ktorom tieto záležitosti vyriešime. Som veľmi rád, pretože ľudia sa budú môcť venovať zmysluplnejšej činnosti. Tento krok je potvrdením spolupráce, aká tu roky nebola a verím, že v nej budeme pokračovať aj v budúcnosti,“ hovorí po spečatení dokumentu Štefaňák.