O niekoľko miliónov rokov späť v čase vás prenesie výstava TRITRI, ktorú až do konca apríla nájdete v Múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Prostredníctvom unikátnych fotografií doplnených o texty a trojrozmerné exponáty odhalíte, ako vidia Tatry geológovia.

Výstavu pripravilo SNM – Prírodovedné múzeum spoločne s Katedrou geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, záujemcovia ju okrem hlavného mesta mohli vzhliadnuť aj v Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši či Spišskej Novej Vsi. Od dnešného dňa si ju môžu pozrieť i návštevníci Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Jej ambíciou je priblížiť bohatú geologickú históriu a rôznorodosť reliéfu Tatier, vďaka zaujímavým fotografiám špičkových slovenských geológov sa dozvedia, ako sa rôzne obdobia podpísali pod aktuálnu podobu našich veľhôr. Ich vývoj od prvohôr až po súčasnosť dokresľujú trojrozmerné exponáty, medzi ktorými je napríklad lebka jaskynného medveďa zo Západných Tatier, odliatok stôp dinosaura z Tichej doliny či amonit z Javorovej doliny, ktorý je rukolapným dôkazom toho, že toto územie bolo kedysi zaliate morom.

„Geológia je v porovnaní so zoológiou či botanikou vo všeobecnosti menej prezentovanou témou, preto nás teší, že naši návštevníci majú možnosť pozrieť sa na Tatry aj očami geológov. Dúfame, že ich výstava zaujme a vďaka nej si rozšíria svoje poznatky o najmenších veľhorách sveta,“ hovorí Gabriela Chovancová, ktorá je poverená vedením Odboru vedy a výskumu Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici.  

Počas dnešného otvorenia výstavy mohli návštevníci múzea nahliadnuť do geologickej histórie Tatier aj vďaka prednáške riaditeľa Ústavu vied o Zemi SAV Jána Madarása. „Tatry sú otvorenou učebnicou geológie. Umožňujú nám poznávať priamo na mieste rez zemskou kôrou v hrúbke dva kilometre, čo nikde inde v karpatskom pohorí nemáme. Ak k tomu pridáme ešte ďalšie súbory hornín v bezprostrednom okolí, tak získame informácie o zložení takmer piatich kilometrov karpatskej kôry. Vďaka ľadovcom, ktoré nám odhalili tie atraktívne pohľady do vnútra pohoria, sú Tatry aj prírodným laboratóriom štúdia geomorfológie, povrchových foriem reliéfu, ale aj doteraz nie úplne známych podzemných foriem v podobe najhlbších karpatských jaskýň,“ konštatuje geológ, ktorý poslucháčom ozrejmil, prečo sú práve Tatry momentálne najvyšším pohorím karpatského oblúka.

Výstavu TRITRI – Tatry očami geológov nájdete v priestoroch múzea až do 30. apríla 2023.