Zachraňovali bocianie hniezda

Vo Vavrišove a v Jamníku hrozilo, že zákonom chránené vtáky prídu o svoje hniezda, keďže predstavovali riziko pre bezpečnosť človeka. Správe TANAP-u sa podarilo situáciu vyriešiť v prospech samospráv i samotných bocianov bielych.

Hniezdo na hasičskej zbrojnici vo Vavrišove sa už nakláňalo mimo strechy, a tak bolo len otázkou času, kedy sa zrúti. Navyše, bocianí príbytok prekrýval aj hromozvod, čo bezpečnostný technik vyhodnotil ako riziko. Po tom, čo obec Vavrišovo kontaktovala Správu Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, sa obe strany dohodli na riešení schodnom pre chránené živočíchy i samosprávu. Trojica strážcov po dohode so zoológom presunuli hniezdo na bezpečnejšie miesto ďalej od bleskozvodu a zároveň tak, aby nehrozilo, že zo strechy hasičskej zbrojnice spadne.

„Vedenie školy v Jamníku nás zasa oslovilo kvôli riziku, že padajúce časti hniezda, ktoré si bociany postavili na komíne školy, zrania žiakov alebo zamestnancov. Hniezdo bolo v pomerne dobrom stave, akurát vplyvom počasia a vetra ležali jeho časti roztrúsené po streche. Naši kolegovia konáre odstránili a okolie hniezda vyčistili,“ hovorí o podobnom prípade v ďalšej obci zoológ Správy TANAP-u Lukáš Lončík.

Na stránke kukaj.sk môže verejnosť nazrieť priamo do príbytkov bocianov z Vavrišova.