Zajtra sa začína sezónna uzávera

Prvého novembra v Tatrách opäť nastupuje obdobie výluky časti turistických chodníkov, aby si príroda vo vysokohorskom priestore vydýchla od najväčšieho náporu návštevníkov. Naďalej sa však dostanete na všetky vysokohorské chaty s výnimkou Chaty pod Rysmi.

Turisti by nemali zabúdať, že uzavretý bude od zajtra aj Symbolický cintorín pri Popradskom plese. Keďže v kalendári patrí prvý novembrový deň Sviatku všetkých svätých, viacerí mali v dobrej viere uctiť si pamiatku zosnulých nasmerované možno práve pod Ostrvu. I táto trasa však patrí medzi turisticky značené chodníky, ktoré spadajú do zimnej sezónnej uzávery.

Zjednodušene povedané, pre turistov bude uzavretý vysokohorský priestor vrátane značených chodníkov vedúcich na všetky oficiálne prístupné štíty a do sediel. Prístupné ostávajú i v zime horské chaty s výnimkou Chaty pod Rysmi, uzávera sa totiž začína už od rázcestia Nad Žabím potokom v Mengusovskej doline. „Dôvodom výluky turistického ruchu z najvyšších polôh TANAP-u je v prvom rade ochrana vzácnych druhov fauny, ktoré si podľa nás zaslúžia pokojné zimné obdobie. Živočíchy sú vysilené pre nedostatok potravy, na jar zasa prichádzajú na svet mláďatá,“ argumentuje Pavol Majko, riaditeľ Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici. Okrem fauny netreba opomenúť ani labilitu terénu a bylinnej pokrývky na prelome jari a leta, najmä v citlivých priestoroch sediel a prístupov na štíty.

Sezónna uzávera vstúpila do platnosti v sezóne 1980/1981. Išlo o dôsledok situácie, keď sa v 70. rokoch minulého storočia miera turistického ruchu dostala podľa vtedajšej Správy TANAP-u nad hranicu únosnosti prírodného prostredia. Turistická verejnosť ťažko trávila rozhodnutie, ktoré v tom čase spôsobilo až osemmesačnú výluku chodníkov do vysokohorských sediel a na tatranské štíty. Tabule o sezónnej uzávere totiž „otáčali“ turistov v období medzi 1. novembrom a 30. júnom. Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Prešove č. 1/1999 o Návštevnom poriadku TANAP-u skrátila sezónnu uzáveru z 30. na 15. júna. V súčasnosti upravuje tento inštitút Verejná vyhláška Okresného úradu Prešov z roku 2017, ktorá obmedzuje vstup verejnosti do jednotlivých častí národného parku medzi od 1. novembra do 14. júna. Návrh nového návštevného poriadku počíta so sezónnou uzáverou, ktorá sa bude končiť 31. májom.