17. júna 2024

Sú známe výsledky sčítania kamzíkov

Už tradične sa so záverom jari a postupným nástupom leta v Tatrách spočítavali kamzíky. Deje sa tak súčasne na slovenskej, ale i na poľskej strane pohoria. Sčítanie koordinujú oba národné parky spoločne, aby boli výsledky relevantné a prehľad o stave kamzičej zveri komplexný pre celé územie.
4. júna 2024

Kamzíky zrátajú tohto roku skôr

Tento rok sa bude početnosť tohto endemického druhu zisťovať už po 75. raz. Na spočítaní jedincov sa podieľa nielen Tatranský národný park na slovenskej strane územia, ale rovnako aj Tatrzański Park Narodowy na poľskej strane. Stane sa tak tento rok symbolicky na Deň životného prostredia v stredu 5. júna.