4. mája 2022

Výstavba rybovodov na rieke Poprad je v nedohľadne

V roku 2013 sa začalo na hornej časti rieky Poprad projektovanie, posudzovanie a povoľovanie výstavby piatich rybovodov, ktoré majú zlepšiť migračné možnosti všetkých druhov rýb žijúcich v tomto úseku toku, vrátane chráneného druhu kruhoústnic mihule potočnej. Po mnohých konzultáciách a vyjadreniach zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku, Štátnej ochrany prírody SR a Slovenského rybárskeho zväzu došlo k nájdeniu optimálneho riešenia problematiky.
29. apríla 2022

Juráňovou dolinou už tento víkend

Už zajtra sa končí sezónna uzávera červeno značeného turistického chodníka, ktorý vedie od ústia Juráňovej doliny do sedla Umrlá. Po polročnej pauze tak môžu návštevníci Tatranského národného parku opäť obdivovať krásy, ktoré ponúka tento kút Západných Tatier.
28. apríla 2022

Prvé aspekty jari

Po dlhých mesiacoch zimy sa už aj v oblasti Tatier začínajú objavovať prvé kvietky.
19. apríla 2022

Spoločne monitorujú dravce

Profesionálni strážcovia a zoológovia zo Správy Tatranského národného parku práve v tomto období vykonávajú každoročný monitoring a inventarizáciu hniezdenia dravých vtákov.
14. apríla 2022

Stopka pre skialpinistov

Už zajtra sa v Tatranskom národnom parku oficiálne končí skialpinistická sezóna. V praxi to znamená, že pohyb vo vyhradených skialpinistických areáloch bude od soboty zakázaný. Prichádza totiž čas, keď sa v dolinách začínajú po zimnom spánku vyhrabávať svište a svoje mláďatá už o pár týždňov postupne vyvedú aj kamzíky.