13. októbra 2023

Dná plies stále trápi stavebný odpad

Akcia Čisté vody napísala svoj tridsiaty ročník. Štrbské, Nové Štrbské, Popradské a Velické pleso sa dnes podarilo odbremeniť od 104 kilogramov odpadu. Potápači nachádzajú aj po dekádach ich každoročného čistenia stavebný odpad i drobné smeti po turistoch.
5. októbra 2023

Spečatili debyrokratizáciu

Správa TANAP-u a mesto Vysoké Tatry dnes podpísali memorandum, v ktorom obe strany deklarujú intenzívnu spoluprácu pri envirovýchovných aktivitách a ďalších prospešných akciách. Pružnosti v ich príprave má pomôcť najmä zníženie administratívnej záťaže.