5. decembra 2023

Hodnotia projekt o udržateľných lesoch

Dnešok v Tatranskej Lomnici patrí záverečnej konferencii projektu Cesty k zdravým lesom. Jeho cieľom je pomôcť lesným spoločenstvám oblastí Karpatského oblúka v boji proti klimatickým zmenám.
28. novembra 2023

Vyhlásenie výberového konania

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici vyhlasuje v […]